Kristin Mi-Ai Birkeland

Telenor valgte jobbmesse.no fordi vi følte oss sikre på at portalen var moderne og innbydende, og ikke
minst at den besøkende ville få en god opplevelse av Telenor. Vi valgte også jobbmesse.no fordi vi ble
forsikret om at de ville bistå oss i forberedelsene og utformingen av stand mm. Nå i etterkant kan jeg
bekrefte at jobbmesse leverer! Samarbeidet med jobbmesse har vært helt supert! Vi fikk en helt
fantastisk støtte og oppfølging, spesielt Svenn Jakobsen må nevnes, han gjorde en formidabel innsats og
takket være ham kom vi i mål og eventet må på mange måter si at var en suksess.