Stiftelsen Nor-Fishing

Stiftelsen Nor-Fishing arrangerer søstermessene Nor-Fishing og Aqua Nor. Stiftelsen har det siste året jobbet
systematisk med å velge en langsiktig partner for vår framtidige digital messeplattform. Valget falt på Expobo fra
Netfair fordi vi vi vurderte det som den beste digitale løsningen i markedet når det kommer til å gjenskape
handels- og møteplassen en fysisk messe representerer. For oss, og våre kunder, var dette helt avgjørende
Aqua Nor 2021 ble for første gang arrangert som en hybrid messe. Den digitale messeplattformen var en viktig
del av det hybride tilbudet til våre utstillere og besøkende. Vi ser at vi når ut til et større publikum gjennom det
digitale tillegget til de fysiske messene, samt at vi er relevante og tilgjengelige langt ut over de fire dagene den
fysiske delen av messen er åpen. Stiftelsen Nor-Fishing ser mange muligheter i de hybride messene, selv om det
digitale fortsatt er nytt for mange av våre kunder, og satser sterkt på hybride messer i årene som kommer.”