Bygg Reis Deg AS

Vi i Bygg Reis Deg har jobbet med å skape byggenæringens viktigste møteplass siden 1954. I år sto vi foran nye
utfordringer med behov for å øke eksponeringen for våre utstillere, distribuere over 100 seminarinnlegg på en
egen plattform, sende direkte fra messen og sørge for at levetiden av våre investeringer kunne forlenges. Vi ønsket
derfor å etablere en digital messeplattform og i den anledning kom vi i kontakt med Netfair AS. Vi har satt stor
pris på vårt samarbeid så langt. Deres intuitive og praktiske løsning passer oss perfekt. I tillegg er teamet deres
veldig kunde- og løsningsorientert slik at vi føler at både vi som arrangør og våre utstillere blir godt ivaretatt. De
sørger for å «rigge» de digitale standene raskt og bidrar med god veiledning for å optimalisere effekten av hver
enkelt stand. Nå går vi over i en periode hvor vi skal videreutvikle den digitale messeplattformen og da setter vi
pris på Netfair AS sitt engasjement og deres kreative løsninger. Det faktum at vi kan få raskt og effektiv support
var helt avgjørende for valg av leverandør. Vi ser frem til å samarbeide med Netfair AS i mange år.